Skip to main content

Your Business Astrologer Consultant.

สู้จนตัวตาย ก็ไม่รวย ถ้าอาชีพ ขัดกับดวง – – –  ก่อนทำการค้า ถามฟ้า ปรึกษาดิน – – – 

สู้จนตัวตาย ก็ไม่รวย ถ้าอาชีพ ขัดกับดวง – – –  ก่อนทำการค้า ถามฟ้า ปรึกษาดิน – – – 

สู้จนตัวตาย ก็ไม่รวย ถ้าอาชีพ ขัดกับดวง – – –  ก่อนทำการค้า ถามฟ้า ปรึกษาดิน – – – 

สู้จนตัวตาย ก็ไม่รวย ถ้าอาชีพ ขัดกับดวง – – –  ก่อนทำการค้า ถามฟ้า ปรึกษาดิน – – – 

สู้จนตัวตาย ก็ไม่รวย ถ้าอาชีพ ขัดกับดวง – – –  ก่อนทำการค้า ถามฟ้า ปรึกษาดิน – – – 

Right Path of the Bright Fortune

“Anyone can be a millionaire, but to become a billionaire you need an astrologer.” —J. P. Morgan

"ใครๆ ก็รวยหลักล้านได้ แต่ถ้าจะแตะพันล้าน คุณต้องใช้นักโหราศาสตร์"
โหราศาสตร์ เป็นศาสตร์หนึ่งที่มีอยู่อย่างยาวนาน ก่อนที่เราจะรู้จักหลอดไฟเสียอีก วิชาโบราณที่มีอานุภาพอัศจรรย์ สามารถบ่งชี้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของแต่ละคนได้อย่างแม่นยำ รู้จักคน รู้จักงาน สร้างความมั่งคั่งและความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

มงกุฎ  สิงหนันท์
โหรดวงขุมทรัพย์
นักโหราศาสตร์ด้านธุรกิจโดยเฉพาะ

ประสบการณ์

+30 ปี

ลูกค้า / องค์กร

+3,000 ราย

What’s your Destiny ?

Astrology reveals the will of the gods." — Juvenal

"โหราศาสตร์ จะเปิดเผยพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า"
คนเก่งเพราะเรียนรู้ ความมีความสามารถเพราะผ่านประสบการณ์ แต่สองสิ่งนี้ ก็ยังไม่สามารถการันตีชีวิตที่ดีให้กับใครได้ ดวงชะตา วาสนา ยังเป็นสิ่งที่มีผลกับทุกคนเสมอ ไม่ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อ การรับคำปรึกษา เพื่อทำความเข้าใจดวงชะตาของตัวเอง เป็นสิ่งจะเป็นสำหรับ "ผู้นำ" ทุกคน

ปรึกษาเป็นส่วนตัว
ทุกสิ่งเป็นความลับ
เน้นให้ความรู้ความเข้าใจ

สู้จนตัวตาย ก็ไม่รวย ถ้าอาชีพ ขัดกับดวง  ก่อนทำการค้า ถามฟ้า ปรึกษาดิน – – – 

สู้จนตัวตาย ก็ไม่รวย ถ้าอาชีพ ขัดกับดวง  ก่อนทำการค้า ถามฟ้า ปรึกษาดิน – – – 

สู้จนตัวตาย ก็ไม่รวย ถ้าอาชีพ ขัดกับดวง  ก่อนทำการค้า ถามฟ้า ปรึกษาดิน – – – 

สู้จนตัวตาย ก็ไม่รวย ถ้าอาชีพ ขัดกับดวง  ก่อนทำการค้า ถามฟ้า ปรึกษาดิน – – – 

สู้จนตัวตาย ก็ไม่รวย ถ้าอาชีพ ขัดกับดวง  ก่อนทำการค้า ถามฟ้า ปรึกษาดิน – – – 

Business Astrology 

Business Astrology 

Business Astrology 

Mongkut.com | 

Mongkut.com | 

Mongkut.com | 

เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด หาเพิ่มภายหลังไม่ได้ เราใช้เวลาไปกับอะไร ล้วนเป็นการลงทุนทั้งสิ้น   ถ้ามีเวลา ก็แวะมาพูดคุยปรึกษากับผมได้ครับ ผมเชื่อว่า ศาสตร์ดวงขุมทรัพย์ของผม น่าจะทำให้การลงทุนของคุณ คุ้มค่าอย่างแน่นอน

ศิวะนาฏศิษย์  วยัตตะนาม
มงกุฎ สิงหนันท์
โหรดวงขุมทรัพย์ ๑๙