Skip to main content
  • แบบที่ 1 ถ้าไม่ช่วยทำงานเลิกแน่นอน
  • แบบที่ 2 รักที่มีแต่เรื่อง SEX
  • แบบที่ 3 จู่โจมความสัมพันธ์แบบรวดเร็ว
  • แบบที่ 4 ความเห็นใจกันในตอนลำบาก
  • แบบที่ 5 รักเกิดในที่ทำงาน
  • แบบที่ 6 ใกล้ชิดกันจนเกิดเป็นความรัก
  • ในรายการสถานีชมดาวไลฟ์สดทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) เวลา 21.00 ทางเฟสบุ้ค www.facebook.com/mongkut45
  • ดำเนินรายการโดย “อาจารย์มงกุฏ สิงหนันท์ โหรดวงขุมทรัพย์” และ พิธีกรมากความสามารถ คุณฝน กัญญาภัค 
  • ช่องทางการติดตามทุกชาแนล
  • Tiktok สถานีชมดาว tiktok.com/@star.station