Skip to main content

หัวใจพันล้าน ประตูบานแรกของความสำเร็จ

คนรวยคิดต่าง ทำต่างจากคนทั่วไป เรามักคิดว่าคนรวย คือ การใช้ชีวิตหรู อยู่แพง แต่นั่นเป็นเพียงภาพส่วนหนึ่งที่เราได้เห็นก็เท่านั้น เพราะความจริงแล้วคนรวยเหล่านั้น ต่างก็ได้รับการฝึกฝนทั้งวิธีคิดและพฤติกรรมมาแล้วทั้งสิ้น ดังนั้น หากเราได้รับการฝึกฝนเหมือนคนรวย ความร่ำรวยเหล่านั้นก็เป็นของเราได้เช่นกัน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความใฝ่ฝันและต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเข้าสู่วิถีชีวิตของคนรวย

ปรีกษาดวงชะตา สอบถามครอส์เรียน ทักไลน์ @mongkut โทร 096-019-2145