Skip to main content

ถ้ารักกันจริงต้องแต่งหรือเปล่า ? การจัดงานแต่ง นั้นคือ ศีลธรรม ประเพณี หรือกรรมจัดสรร ต้องทำตามหรือไม่ แล้วต้องทำอย่างไร หลายคนอาจเคยสงสัยในคำถามนี้ แต่คำถามเหล่านี้จะหมดไปเมื่อได้ฟังคำเฉลย

ปรึกษาดวงชะตา เช็คดวงก่อนทำศัลยกรรม ทักไลน์@mongkut โทร.096-019-2145